Terapia funkcjonalna ręki

                TERAPIA FUNKCJONALNA RĘKI

Terapia jest skierowana do dzieci wykazujących:

  • zaburzenia grafomotoryczne
  • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (objawia się m.inn małą wyćwiczalnością w zakresie ruchów drobnych)
  • brak koordynacji ruchowej w obrębie kończyny górnej
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności samoobsługowych
  • problemy lub niechęć podejmowania czynności manualnych
  • zakłócenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zajęcia terapii ręki mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Są to ćwiczenia przeprowadzane w formie zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi, a w późniejszym etapie umiejętności grafomotoryczne, w tym naukę pisania lub korektę pisma.

W trakcie terapii aktywowana jest cała kończyna górna, gdyż podstawą terapii jest traktowanie trudności motoryki małej jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Podczas terapii rozwijana jest także samoobsługa, komunikacja i interakcje społeczne. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej a cele terapii dobierane do konkretnych potrzeb dziecka.