Szkolenie 1: Elementy terapii ręki i integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola – 18 h dydaktycznych

Szkolenie w którym elementy metod terapeutycznych zostają wdrożone do codziennego warsztatu nauczyciela.

Korzyści dla uczestnika:

uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej – zgodnie z najnowszymi wymaganiami MEN-u
sami opracują autorskie przesiewowe narzędzia do badań
zrobią proste pomoce dydaktyczne
szkolenie jest oparte na cyklu Kolba – poprzez ćwiczenia praktyczne uczestnicy zdobędą umiejętności, które od razu będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy
Koszt: 449 zł/ os. (grupa min. 8 os., grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób; koszty dojazdu i noclegu liczone osobno)

Zgłoszenia: sekretariat@poradniakreska.pl, tel. 694 122 523

 

 

 

Szkolenie 2: Umiejętności trenerskie w pracy nauczyciela- metodyka uczenia dorosłych oraz kreatywne metody pracy w grupie – 15 h dydaktycznych (10 h pracy wspólnej w grupie i 5 h pracy indywidualnej)

Nauczyciel XXI wieku to mentor, tutor wdrażający kompetencje kluczowe do swojego warsztatu pracy. W tym procesie bardzo istotna jest umiejętność strategicznej pracy z rodzicami oraz umiejętność pracy z grupami. To szkolenie wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Korzyści dla uczestnika:

uczestnik pozna najistotniejsze zagadnienia z metodyki pracy z dorosłymi
pozna sposoby otwartej komunikacji
otrzyma podpowiedzi jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych
zdobędzie zestaw narzędzi jak prowadzić proces grupowy, aby osiągać swoje edukacyjne cele
uczestnik otrzyma materiały do samodzielnej pracy – będzie miał możliwość podzielenia się rezultatami swoich ćwiczeń z prowadzącym w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia
Koszt: 489 zł/ os. (grupa min. 8 os., grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób; koszty dojazdu i noclegu liczone osobno)

Zgłoszenia: sekretariat@poradniakreska.pl, tel. 694 122 523

 

 

 

Szkolenie 3: Zachowania trudne u dziewczynek ze spectrum autyzmu – szkolenie na podstawie najnowszych badań naukowych – 5 h dydaktycznych

Dotychczasowe opracowania i badania nad dziećmi ze spektrum autyzmu nie uwzględniały różnic między płciami i innego przebiegu objawów. To szkolenia pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na trudności, które mają dziewczynki ze spectrum autyzmu. Wiele z nich przez to, że stosuje się kryteria w oparciu o przebadaną populację chłopców – nie jest w porę diagnozowanych lub jest błędnie diagnozowanych.

Korzyści dla uczestnika:

na podstawie wyników badań i osobistych doświadczeń Sarah Hendrickx uczestnik zapozna się ze złożonym profilem dziewczynek ze spektrum autyzmu
zdobędzie narzędzia i wskazówki do pracy z dziewczynkami ze spectrum autyzmu
Koszt: 649 zł – całość szkolenia, koszty ewentualnego dojazdu liczone osobno

Zgłoszenia: sekretariat@poradniakreska.pl, tel. 694 122 523

 

 

Szkolenie 4: Asertywny nauczyciel – zastosowanie otwartej komunikacji w kontakcie z uczniami i rodzicami – 15 h dydaktycznych (10 h pracy wspólnej w grupie i 5 h pracy indywidualnej)

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z asertywnością, rozumianą jako umiejętnością bazującą na otwartej komunikacji.

Korzyści dla uczestnika:

uczestnik pozna 12 blokad komunikacyjnych, które zamykają na komunikację otwartą
uczestnik na podstawie struktury komunikatu asertywnego przećwiczy w bezpiecznych warunkach swój model porozumiewania się i będzie miał okazję go zweryfikować
uczestnik otrzyma materiały do samodzielnej pracy – będzie miał możliwość podzielenia się rezultatami swoich ćwiczeń z prowadzącym w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia
Koszt: 489 zł/ os. (grupa min. 8 os., grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób; koszty dojazdu i noclegu liczone osobno)

Zgłoszenia: sekretariat@poradniakreska.pl, tel. 694 122 523

 

 

Ostateczna cena szkolenia jest uzależniona od wielkości grupy oraz odległości od siedziby poradni.

Szczegółowy program dostępny po umówieniu się na termin szkolenia.

Wszelkie prawa do treści i nazw szkoleń zastrzeżone.

Chcę zamówić szkolenie

6 + 11 =