o mnie

Dorota Lubas – dyrektor poradni, mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, od 21 lat związana zawodowo ze środowiskiem dzieci i młodzieży – również niepełnosprawych; certyfikaty licznych kursów, m.inn Kurs Dramy Stosowanej, Kurs I stopnia pracy Metodą Weroniki Sherborne, kurs trenerski I stopnia, certyfikat psychomotoryki wg Procus i Block,  kursy doskonalące w ramach WDN, certyfikat terapeuty ręki.  Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, z niedostosowanymi społeczne, prowadząc prywatny gabinet oraz tworząc i realizując projekty  w NGO. Twórczyni autorskich programów terapeutycznych i edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum dysleksji, dzieci nieśmiałych. Prowadzi treningi kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystując metodę dramy stosowanej, warsztaty,  treningi TUS oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Marta Głodek – pedagog i terapeuta SI.

Justyna Kulma – Mazurek – mgr psychologii społecznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie psycholog szkolny w Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim.  Ukończyła roczny staż pracując jako asystent dziecka z autyzmem w przedszkolu integracyjnym a zdobyte umiejętności oraz wiedzę pogłębiała pracując jako terapeuta cień dziecka z autyzmem. Ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w PŚDS w Mińsku Mazowieckim gdzie w ramach projektu Niepełnosprawni – pełnoprawni obywatele” przeprowadzała treningi umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zdobywała też pracując w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mińsku Mazowieckim jako psycholog szkolny oraz prowadząc zajęcia warsztatowe z rozwijania umiejętności rodzicielskich w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Ukończone kursy doskonalące z zakresu: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; „Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży”; „Skuteczni mediatorzy – sposoby kierowania procesami rozwiązywania sporów między uczniami”. Zafascynowana metodą Porozumienia bez Przemocy M.B. Rosenberga.  Przeprowadza zajęcia rozwojowe z dziećmi, prowadzi indywidualną terapię psychologiczną oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Anna Rutkowska-Krysztofik– magister filologii polskiej, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które ukończyła z wyróżnieniem. W swojej pracy jako logopeda wykorzystuje elementy metody krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej. Ukończone warsztaty: Terapia Neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania oraz Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu. Staż zawodowy jako logopeda dyplomowany odbyła w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wesołej. Obecnie pracuje również  jako nauczyciel w szkole podstawowej w Warszawie. Prowadzi w poradni zajęcia w w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przeprowadza diagnozy, prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.

 

 

 

Paulina Florek – zajmuje się organizacją pracy poradni

© 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel Pracownia Kreska