Nasz zespół

o mnie

Dorota Lubas – dyrektor poradni, mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, od 21 lat związana zawodowo ze środowiskiem dzieci i młodzieży – również niepełnosprawych; certyfikaty licznych kursów, m.inn Kurs Dramy Stosowanej, Kurs I stopnia pracy Metodą Weroniki Sherborne, kurs trenerski I stopnia, certyfikat psychomotoryki wg Procus i Block,  kursy doskonalące w ramach WDN, certyfikat terapeuty ręki.  Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, z niedostosowanymi społeczne, prowadząc prywatny gabinet oraz tworząc i realizując projekty  w NGO. Twórczyni autorskich programów terapeutycznych i edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum dysleksji, dzieci nieśmiałych. Prowadzi treningi kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystując metodę dramy stosowanej, warsztaty,  treningi TUS oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Marta Głodek – pedagog i terapeuta SI.

Justyna Kulma – Mazurek – mgr psychologii społecznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie psycholog szkolny w Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim.  Ukończyła roczny staż pracując jako asystent dziecka z autyzmem w przedszkolu integracyjnym a zdobyte umiejętności oraz wiedzę pogłębiała pracując jako terapeuta cień dziecka z autyzmem. Ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w PŚDS w Mińsku Mazowieckim gdzie w ramach projektu Niepełnosprawni – pełnoprawni obywatele” przeprowadzała treningi umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zdobywała też pracując w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mińsku Mazowieckim jako psycholog szkolny oraz prowadząc zajęcia warsztatowe z rozwijania umiejętności rodzicielskich w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Ukończone kursy doskonalące z zakresu: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; „Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży”; „Skuteczni mediatorzy – sposoby kierowania procesami rozwiązywania sporów między uczniami”. Zafascynowana metodą Porozumienia bez Przemocy M.B. Rosenberga.  Przeprowadza zajęcia rozwojowe z dziećmi, prowadzi indywidualną terapię psychologiczną oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Danuta Scott – MA Integrative Counselling & Psychotherapy, Supervisor
Jest psychoterapeutą i klinicznym Supervisorem akredytowanym w UKCP United Kingdom Council for Psychotherapy (numer rejestracyjny 8160023).
W 2000 roku ukończyła Podyplomowe Studia Psychoterapii Integracyjnej w Middlsex University & The Minster Center (Londyn Wielka Brytania).
Posiada 20 letnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej osób dorosłych, terapii indywidualnej, grupowej i małżeńskiej.
Danuta jest terapeutą integracyjnym a w swojej praktyce czerpie z psychodynamicznego sposobu myślenia.
Wierzy w patrzenie na całą osobę i pracę w kierunku zwiększania świadomości ciała, umysłu, serca i duchowości, aby rozwinąć głębsze i bardziej prawdziwe poczucie własnego ja.
Bada z klientami ich konflikty, lęki, które wpływają na ich istnienie. Pomaga zrozumieniu i integrowaniu przeszłości z teraźniejszością.

Karolina Grędziak – gr psychologii, certyfikowany trener, certyfikowany coach. Prowadzi sesje mentoringu i obecnie kształci się  w szkole w paradygmacie psychologii procesu.

Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach psychiatrycznych w Wojskowym  Instytucie medycznym na Szaserów oraz  w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

A także od 5 lat pracuje w szkołach prowadząc warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli oraz  konsultacje i poradnictwo  z rodzicami.

Dodatkowo pracuje z dziećmi  w ośrodkach dla uchodźców, co  daje  perspektywę międzykulturową w spojrzeniu na dziecko. 

Uważa, że w  pracy bardzo ważne jest dbanie o swoje bhp, tzn. jest  pod stałą superwizja i ciągle aktualizuje swoją wiedzę. 

Jest zwolenniczką patrzenia się na dziecko – człowieka całościowo, holistycznie. 

Mówi o sobie: ”  Będąc  w kontakcie z drugim człowiekiem zawsze staram się podchodzić  się z szacunkiem, empatią, zrozumieniem i akceptacją .  Budując jakąkolwiek relację opieram się na tych właśnie komponentach. Z własnego doświadczenia wiem,  jakie to jest ważne. Wiem także jakie ogromne znaczenie ma jakość i sposób wychowania  na rozwój psychiczny dziecka i jego późniejsze funkcjonowanie w nastoletnim oraz dorosłym  życiu.  Moją misją jest wspieranie rodziców w harmonijnym wychowywaniu dzieci oraz  budowaniu satysfakcjonujących relacji” .

Paulina Florek – zajmuje się organizacją pracy poradni