Dorota Lubas – dyrektor poradni, mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, od 21 lat związana zawodowo ze środowiskiem dzieci i młodzieży – również niepełnosprawych; certyfikaty licznych kursów, m.inn Kurs Dramy Stosowanej, Kurs I stopnia pracy Metodą Weroniki Sherborne, kurs trenerski I stopnia, certyfikat psychomotoryki wg Procus i Block,  kursy doskonalące w ramach WDN, certyfikat terapeuty ręki.  Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, z niedostosowanymi społeczne, prowadząc prywatny gabinet oraz tworząc i realizując projekty  w NGO. Twórczyni autorskich programów terapeutycznych i edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum dysleksji, dzieci nieśmiałych. Prowadzi treningi kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystując metodę dramy stosowanej, warsztaty,  treningi TUS oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Anna Roguska – jest psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią dzieci.Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe zarówno wspierające kompetencje społeczno- emocjonalne dla dzieci jak i ruchowe z elementami integracji senorycznej. Wspiera rodziców w budowaniu dobrej relacji i komunikacji z dziećmi. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla nauczycieli. Praca jest dla niej przede wszystkim pasją dlatego nieustannie uczestniczy w szkoleniach, konferencjach, pochłania książki psychologiczne. Dba również o rozwój własny. Jej  zawodowe zainteresowania to zaburzenia emocjonalne i  neurorozwojowe u dzieci.

Wioleta Skwarek – ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej – resocjalizacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Edukacja Integracyjna i Włączająca, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła Kurs Terapii Ręki, Treningu Zastępowania Agresji, Dostosowywania wymagań edukacyjnych i indywidualizacji nauczania. Od 7 lat zawodowo pracuje w szkolnictwie, wspierając dzieci, również niepełnosprawne oraz prowadząc zajęcia indywidualne. Zajmuje się terapią dzieci ze spektrum specyficznych trudności w uczeniu się, Terapię Ręki oraz zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje między innymi autorskimi metodami Dyrektor Poradni Doroty Lubas Multisensoryczny trening pisania oraz Multisensoryczny trening płynności czytania. W pracy na co dzień kieruje się mottem patronki APS : ,,Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo”.