Integracja Sensoryczna (SI)

Jeśli:

Obserwujesz u swojego dziecka:

  • Nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch
  • Zbyt małą wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną
  • Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
  • Trudności z koncentracją, impulsywność
  • Problemy z koordynacją
  • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce
  • Słabą organizacja zachowania
  • Niskie poczucie własnej wartości

NIE ZWLEKAJ!

Dziecko u którego stwierdza się kilka z powyższych objawów powinno być poddane badaniu przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej. Wyniki takiego badania wykażą, czy proces integracji sensorycznej jest zaburzony czy nie oraz przedstawi obszary, w jakich te problemy występują.

Badanie przeprowadza się  standaryzowanymi Południowo-Kalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej oraz prowadzi usystematyzowaną obserwację reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwację postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych. Terapeuta Integracji Sensorycznej może dodatkowo przeprowadzić obserwację swobodnej zabawy dziecka i może poprosić o informacje dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka oraz jego typowych zachowań.

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Proces celowej organizacji zmysłów nosi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. Nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące ze zmysłu smaku, węchu, wzroku , słuchu, ale również dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Komórki znajdujące się w skórze przekazują informacje dotyczące lekkiego dotyku, bólu, temperatury oraz nacisku. Struktury w uchu wewnętrznym rejestrują ruch oraz zmiany pozycji głowy. Odpowiednie struktury mięśni, stawów oraz więzadeł są odpowiedzialne za świadomość pozycji ciała. Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz proprioceptywny zaczynają już funkcjonować w bardzo wczesnym etapie życia – nawet podczas życia płodowego. Działania tych podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane i w trakcie rozwoju tworzą połączenia z innymi zmysłami w obrębie mózgu.

Integracja sensoryczna umożliwia nam odpowiednie zareagowanie na odbierane wrażenia sensoryczne jak  również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie