ę  CENNIK USŁUG W PRACOWNI ROZWOJU I TERAPII KRESKA

Konsultacje – jednorazowe spotkanie z ze specjalistą, omówienie problemu, zalecenia do pracy indywidualnej 

Konsultacja pedagogiczna – dyrektor poradni 160 zł/ 60 min.
Konsultacja psychologiczna 140 zł/ 60 min.
Konsultacja psychoterapeutyczna 150 zł/60 min.
Konsultacja fizjoterapeuty  120 zł/60 min.
Diagnoza – spotkanie z dzieckiem, rodzicem, badanie określonymi testami i obserwacja dziecka; po diagnozie zawsze otrzymują Państwo pisemną informację
Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)  360 zł/ 2 lub 3 spotkania po ok. 120 min.
Diagnoza pedagogiczna 210 zł/120 min.
Diagnoza psychologiczna 240 zł/ 120 min
Diagnoza gotowości szkolnej 360 zł/ 120 – 180 min.

 

Terapia – zajęcia cykliczne*

Terapia psychologiczna  indywidualna

120 zł/ 50 min. (zniżki przy zakupie karnetu zajęć)

Terapia pedagogiczna  indywidualna

120 zł/ 50 min.(zniżki przy zakupie karnetu zajęć)

Terapia  ręki  120/50 min. (zniżki przy  zakupie karnetu zajęć)
Integracja Sensoryczna 120 zł/50 min.((zniżki przy zakupie karnetu zajęć)
TUS Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe) 997 zł/12 zajeć grupowych 
Trening czytania 120 zł/50 min. ( zniżki przy zakupie karnetu zajęć)

Inne

Warsztaty/szkolenia  wyceniane indywidualnie
Treningi indywidualne i grupowe cena przy każdej ofercie

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju   

60 zł/ 30 min. (dowolny specjalista)

*nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia przy decyzji o terapii 

Pakiety

© 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel Pracownia Kreska