CENNIK USŁUG W PRACOWNI ROZWOJU I TERAPII KRESKA

Konsultacje – jednorazowe spotkanie z ze specjalistą, omówienie problemu, zalecenia do pracy indywidualnej 

Konsultacja logopedyczna 90 zł/ 60 min.
Konsultacja pedagogiczna – dyrektor poradni  120 zł/ 60 min.
Konsultacja psychologiczna 110 zł/60 min.
Konsultacja fizjoterapeuty 90 zł/60 min.
Konsultacja doradcy personalnego 90 zł/60 min.
Diagnoza – spotkanie z dzieckiem, rodzicem, badanie określonymi testami i obserwacja dziecka; po diagnozie zawsze otrzymują Państwo pisemną informację lub stosowną opinię (honorowaną przez przedszkola/szkoły)
Diagnoza logopedyczna 130 zł/60 -90 min.
Diagnoza pedagogiczna 210 zł/120 min.
Diagnoza psychologiczna 240 zł/ 120 min
Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii 450 zł/ 2 lub 3 spotkania po ok. 120 min
Diagnoza gotowości szkolnej

360 zł/ 120 – 180 min.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)  290 zł/ 2 lub 3 spotkania po ok. 120 min.

Terapia – zajęcia cykliczne*

Terapia psychologiczna  indywidualna

100 zł/ 50 min. (indywidualne zniżki przy wykupie pakietu zajęć)

Terapia pedagogiczna  indywidualna

100 zł/ 50 min.(indywidualne zniżki przy wykupie pakietu zajęć)

Trening umiejętności społecznych

60 zł/ 50 min.

Terapia logopedyczna

90 zł/ 50 min. (indywidualne zniżki przy wykupie pakietu zajęć)

Integracja Sensoryczna 90 zł/50 min.
Funkcjonalna terapia ręki  90 zł/ 50 min.
Psychomotoryka wg Procus i Block 80 zł/ 90 min.

Inne

Warsztaty/szkolenia  wyceniane indywidualnie
Treningi indywidualne i grupowe Cena przy każdej ofercie

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju   

60 zł/ 30 min. (dowolny specjalista)

*nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia przy decyzji o terapii 

© 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel Pracownia Kreska