OFERTA WARSZTATÓW DLA SZKÓŁ

1. „ JA I INNI”
Warsztaty integracyjne mające na celu pomóc uczniom zobaczyć siebie na tle innych, uświadomić swoje mocne strony, wzmocnić przynależność do grupy klasowej. Warsztat „szyty na miarę” po konsultacji z wychowawcą na temat konkretnych potrzeb zespołu.

2. „JAK TWORZYĆ RELACJE, KTÓRE POMAGAJĄ W NAUCE?”
Warsztat w oparciu o ideę Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga.
Wzmacniamy poczucie własnej wartości, określamy miejsce i rolę każdego ucznia w grupie, uświadamiamy wpływ relacji panujących w klasie na proces uczenia się.

3. „MAM PRAWO DO…, TY MASZ PRAWO DO…” – WARSZTAT O ASERTYWNOŚCI
Warsztat poświęcony podstawowym zagadnieniom o asertywności  jako modelu porozumiewania się z innymi ludźmi. Ćwiczenia pogłębiające znajomość potrzeb, uczuć i sposobu ich wyrażania w sposób przyjazny dla innych.

4. Młody MISTRZ – Ucz się szybciej i pamiętaj więcej!
Młody MISTRZ – Ucz się szybciej i pamiętaj więcej! To  warsztat, który pokazuje młodzieży w wieku 13 -16 lat, jak stać się lepszym uczniem. Zajęciom towarzyszy program multimedialny Młody MISTRZ firmy Transfer Learning. Ćwiczenia treningowe z animacjami, wizualizacjami, relaksacją, muzyką, technikami z pedagogiki zabawy sprawiają, że ten warsztat jest skuteczny!

Korzyści dla uczestnika:
Program dostarcza uczniom przykłady technik pamięciowych ułatwiających tworzenie notatek, określanie celów, lepszą motywację,  koncentrację i zrozumienie; wspomaga  formułowanie myśli w piśmie, umiejętności czytania i strategie uczenia się.

5. KREATYWNE MYŚLENIE
Zajęcia  oparte na metodzie dramy stosowanej. Podczas zajęć pracujemy takimi technikami jak stymulatory, opowiadanie historii w kole, kreatywne zakończenia, teatr obrazu, stop – klatka i inne.
Korzyści dla uczestnika:
Uczestnik zajęć  w twórczy sposób będzie rozwijać  myślenie abstrakcyjnego, wyobraźnię. Pogłębi umiejętności pracy w grupie, wzbogaci swoje słownictwo, rozwinie umiejętność stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań.

6. KONCENTRACJA I PAMIĘĆ NA START!
Liczne zabawy wykorzystujące skojarzenia, ćwiczenia pamięci wzrokowej poprzez memo, układanki geometryczne, rozety, kompozycje własne; ćwiczenia pamięci słuchowej  i kinestetycznej poprzez zabawy z rymem, rytmem, twóczą ekspresję ciała.
Korzyści dla uczestnika:
Uczestnik zajęć rozwijać będzie  pamięć wzrokową, słuchową  i kinestetyczną,  pozna techniki zwiększające  podzielność  uwagi i koncentracji.

Polecamy wybór cyklu warsztatu – minium 3 spotkania.

Zamawiam warsztaty

11 + 8 =