Jeśli:

 • obserwujesz trudne zachowania dziecka
 • zauważasz nasilającą się agresję
 • dziecko wycofuje się z kontaktów społecznych
 • obserwujesz nagły spadek motywacji
 • często popada w konfliktowe sytuacje
 • przejawia trudności w nauce
 • nie radzi sobie z emocjami
 • dziecko uczestniczy w kryzysie w obrębie rodziny (śmierć kogoś bliskiego, choroba, rozwód)

NIE ZWLEKAJ!

Wykonujemy:

 • Diagnozę psychologiczną (m.in. diagnozę intelektu, uwagi, pamięci, twórczego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analiza rysunków, testy projekcyjne itd., diagnozę pod kątem zaburzeń i trudności: nieśmiałość, zaburzenia zachowania)

Prowadzimy:

 • Terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży: wyrównywanie opóźnień rozwojowych, praca nad poprawą koncentracji, radzeniem sobie z objawami zaburzeń,  wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych
 • Terapię poznawczo-behawioralną dla dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe, moczenie, depresja dziecięca, dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD.Dla rodziców:
 • Konsultacje psychologiczne dla rodziców – jednorazowe porady lub cykl spotkań coachingowych zakończonych indywidualnym programem do pracy w rodzinie
 • Warsztaty dla rodziców

Dorośli
Indywidualne wsparcie psychologiczne