Terapia pedagogiczna

Jeśli:

 • dziecko posiada zalecenia do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gdyż posiada opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii) lub dysleksji głębokiej
 • obserwujesz nasilające się trudności w przedszkolu lub szkole
 • obserwujesz problemy w koncentracji uwagi
 • obserwujesz problemy w sferze motoryki dużej i małej
 • obserwujesz trudności w orientacji schematu ciała, niską sprawność manualną, zakłócony rozwój lateralizacji
 • obserwujesz trudności w obszarze motywacji dziecka do nauki
 • spędza bardzo dużo czasu nad odrabianiem lekcji
 • chcesz wspomóc rozwój swojego dziecka przed pójściem do szkoły
 • masz dziecko wybitnie zdolne i uważasz, że nie pracuje zgodnie ze swoim potencjałem

 

NIE ZWLEKAJ!

Wykonujemy:

 • Diagnozę pedagogiczną ( diagnozę w kierunku ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, badamy wystandaryzowanymi testami m.inn: Bateria diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci 5 i 6 letnich, Testy Uczenia się Słuchowego, Profil sprawności grafomotorycznej, Testy Umiejętności matematycznych, Bateria Dyskalkulia dla 10- 12 lat, testy oceny rozwoju dla poszczególnych grup wiekowych )

 

Prowadzimy:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla wszystkich grup wiekowych
 • Zajęcia terapii ręki
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening koncentracji uwagi
 • Trening efektywnego uczenia się

Dla rodziców:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Indywidualny program wsparcia w organizacji nauki w domu