Jakie błędy są popełniane przy nauce czytania?

Autorka: Dorota Lubas Umiejętność czytania i to czytania ze zrozumieniem jest kluczową kompetencją wymaganą na egzaminie kończącym szkołę podstawową. Ale nauka tej umiejętności zaczyna się przecież w edukacji przedszkolnej. Zrobiłam zatem mały przegląd kierunków...