Jakie błędy są popełniane przy nauce czytania?

Jakie błędy są popełniane przy nauce czytania?

Autorka: Dorota Lubas Umiejętność czytania i to czytania ze zrozumieniem jest kluczową kompetencją wymaganą w szkole podstawowej i warunkująca sukces na wszystkich przedmiotach. . Ale nauka tej umiejętności zaczyna się przecież w edukacji przedszkolnej. Zrobiłam zatem...