CENNIK USŁUG

W NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ KRESKA

Konsultacje- jednorazowe spotkanie z ze specjalistą, omówienie problemu, zalecenia do pracy indywidualnej 

Konsultacja logopedyczna 90 zł/ 60 min.
Konsultacja pedagogiczna – dyrektor poradni  120 zł/ 60 min.
Konsultacja psychologiczna 110 zł/60 min.
Konsultacja fizjoterapeuty 90 zł/60 min.
Konsultacja doradcy personalnego 90 zł/60 min.
Diagnoza – spotkanie z dzieckiem, rodzicem, badanie określonymi testami i obserwacja dziecka; po diagnozie zawsze otrzymują Państwo pisemną informację lub stosowną opinię (honorowaną przez przedszkola/szkoły)
Diagnoza logopedyczna 130 zł/60 -90 min.
Diagnoza pedagogiczna 210 zł/120 min.
Diagnoza psychologiczna 240 zł/ 120 min
Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii 450 zł/ 2 lub 3 spotkania po 120 min
Diagnoza gotowości szkolnej 360 zł/ 120 – 180 min.
Wydanie opinii  specjalisty o dziecku 50,00 zł

Terapia – zajęcia cykliczne

Terapia psychologiczna  indywidualna

80-90 zł/ 50 min. ( ostateczna cena uzależniona od częstotliwości zajęć i   okresu trwania terapii

Terapia pedagogiczna  indywidualna

 80-90 zł/ 50 min. ( ostateczna cena uzależniona od częstotliwości zajęć i okresu trwania terapii)

Terapia grupowa

60 zł/ 50 min.

Terapia logopedyczna

70 zł – 80 zł/ 50 min. ( ostateczna cena uzależniona od częstotliwości zajęć i okresu trwania terapii

Integracja Sensoryczna  85 zł/50 min.
Funkcjonalna terapia ręki  85 zł/ 50 min.
Psychomotoryka wg Procus i Block 80 zł/ 90 min.

Inne

Warsztaty/szkolenia  wyceniane indywidualnie
Treningi indywidualne i grupowe Cena przy każdej ofercie
Zajęcia specjalistyczne dla dzieci korzystających z WWRD w naszej poradni    60 zł/ 30 min. (dowolny specjalista)